สวิงอาชีพสตรี ตั้ง ‘มาดามแป้ง’ นั่งตำแหน่งอุปนายก หวังพัฒนาสู่เวทีโลก

นวลพรรณ ล่ำซำ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เปิดตัว “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นั่งเก้าอี้อุปนายกสมาคม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่สอง พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงาน และแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวงการกอล์ฟหญิงของไทย ให้ก้าวไกลในเวทีโลก 

การประชุมหนนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา, การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี, การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมี นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี, นายปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ นางนวลพรรณ ล่ำซำ อุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เป็นประธานในที่ประชุม และหลังจากนั้นมีการแนะนํา คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ และแถลงต่อสื่อมวลชน อ่านต่อเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *