ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ควรดูแลอย่างไร

ดูแลฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่เพิ่งติดใหม่

ดูแลฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่เพิ่งติดใหม่

1.อย่าเลื่อนกระจกรถขึ้น-ลง แม้ว่าเมื่อติดฟิล์มกรองแสงแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ในการลดความรุนแรงจากแสงแดดได้ทันที แต่การยึดติดของฟิล์มกับกระจกรถยังไม่ได้ยึดแน่นในทันที ซึ่งอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ดังนั้นการเลื่อนกระจกรถขึ้น-ลงช่วงเวลานี้จึงอาจทำให้ฟิล์มลอกออกได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ติดฟิล์มมักแนะนำไม่ให้เลื่อนกระจกขึ้น-ลงประมาณ 7 วันหลังติดฟิล์ม

2.ไม่ต้องกังวลกับส่วนที่ขุ่นหรือเป็นคราบน้ำ

เมื่อติดฟิล์มกรองแสงใหม่ๆ สามารถเกิดลักษณะขุ่นรวมทั้งคราบน้ำระหว่างฟิล์มกับกระจก ซึ่งเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่าเพิ่งกังวลหรือทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาหรือคิดว่าเป็นความผิดพลาดจากการติดฟิล์ม เพราะเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจาก 2-3 วันแรกหลังติดฟิล์มใหม่ๆ กระจกอาจขุ่นเนื่องจากมีน้ำระหว่างฟิล์กรองแสงกับกระจกเพราะกวาดน้ำออกระหว่างการติดฟิล์มไม่หมด แต่แค่ทิ้งไว้ อย่างนั้นน้ำก็จะระเหยออกไปเองจากลักษณะของฟิล์มมีรูพรุนขนาดเล็ก

โดยระยะเวลาที่น้ำระเหยออกไปจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอย่างความร้อน แสงแดดซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ฟิล์มแห้งเร็วขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2 วันขึ้นไป

3.อย่าเพิ่งทำความสะอาด

หากรู้สึกรถสกปรกและอยากล้างรถควรรอดทนรอไปก่อนอย่างน้อยสัก 1 วันหลังติดฟิล์มจึงทำความสะอาดภายนอกรถโดยการฉีดน้ำล้างได้ ในขณะที่กับภายในห้องโดยสารควรงดการเช็ดถูทำความสะอาดกระจกรถที่เพิ่งติดฟิล์มประมาณ 21 วันหรือ 3 สัปดาห์ ติดฟิล์มรถยนต์เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *